PUBLIC HOUSE WITH CACTUS 2008 – …
BOUWEN VAN EEN CLUBZAAL MET CAFÉ, KANTOREN EN REPITITIERUIMTES TE BRUGGE
FASE: BOUWVERGUNNING

Cactus Muziekcentrum maakt huidig gebruik van de faciliteiten van MaZ, maar streeft al jaren naar een eigen clubzaal. Het Muziekcentrum heeft een terrein ter beschikking gekregen van de Stad Brugge, het Kanaaleiland. Dit moet een “evenementenlocatie” worden waarbij Cactus Muziekcentrum de prominente rol moet spelen als “trekker”. De uitstraling en de inplanting op het terrein zijn dan ook in het eerste stadium van de planopzet naar een evenementeneiland van aanzienlijk belang. Het beschikbare terrein zit geprangd tussen het talud van de R30 en de Bargeweg die het eiland ontsluit.

Het publiek karakter van de clubzaal en café, gecombineerd met kantoren voor vzw Cactus, artiestenloges en repetitieruimtes, vraagt een logische inplanting op het terrein en een uitgekiende organisatie binnenin het gebouw. De clubzaal en café worden uit elkaar getrokken waarbij een tussenruimte ontstaat als publiek foyer. De hoge clubzaal wordt aan de westzijde geplaatst, zichtbaar vanop de R30. Het café aan de oostzijde zorgt voor meer rust, en in de toekomst te koppelen aan de Esplanade. Deze 2 entiteiten worden bewust op een verantwoorde afstand van elkaar geplaatst. Hierdoor wordt de groene talud die het eiland van de R30 buffert zichtbaar. De ruimte bovenop het foyer wordt benut als toegankelijk dak. Hierdoor krijgt het Cactus Muziekcentrum naast de clubzaal en café een extra publiek ruimte erbij, het evenementenplein. public house with Cactus

Het concept en ontwerp is van de hand van BLAF en FREEK ARCHITECTEN. De uitvoering zal door de Brugse architectenbureaus 2dfL & Ievan Decoster bvba gebeuren. public house with Cactus